نمایش دادن همه 15 نتیجه

منبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل Smart Pro RGB 850W Bronze

کد محصول: 15423
 • گواهینامه 80PLUS : Bronze

 •  نوع پاور : کاملا ماژولار

 • قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر : Active PFC

 • کانکتور 2 6 پین PCI-E : چهار عدد

 • کانکتور 15 پین SATA : نه عدد

6,050,000 تومان

پاور گرین مدل GP800B-HP EVO

کد محصول: 15417
 • گواهینامه 80PLUS : Gold

 • نوع پاور : نیمه ماژولار

 • کانکتور 2 6 پین PCI-E : چهار عدد

 • کانکتور 15 پین SATA : نه عدد

4,650,000 تومان

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP700A-GED

کد محصول: 15414
 • گواهینامه 80PLUS : Bronze

 • نوع پاور : غیر ماژولار

 • قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر : Active PFC

 • کانکتور 2 6 پین PCI-E : چهار عدد

 • کانکتور 15 پین SATA : شش عدد

2,900,000 تومان

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP600A-GED

کد محصول: 15408
 • گواهینامه 80PLUS : Bronze

 • نوع پاور : غیر ماژولار

 • قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر : Active PFC

 • کانکتور 2 6 پین PCI-E : دو عدد

 • کانکتور 15 پین SATA : شش عدد

2,680,000 تومان

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP480A-EUD

کد محصول: 15383
 • گواهینامه 80PLUS : Bronze

 • نوع پاور : غیر ماژولار

 • قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر : Active PFC

 • کانکتور 2 6 پین PCI-E : یک عدد

 • کانکتور 15 پین SATA : شش عدد

2,700,000 تومان

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP450A-ECO Rev3.1

کد محصول: 15377
 • گواهینامه 80PLUS : پایه

 • نوع پاور : کاملا ماژولار

 • قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر : Active PFC

 • کانکتور 2 6 پین PCI-E : یک عدد

 • کانکتور 15 پین SATA : چهار عدد

1,850,000 تومان

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP430A-EUD

کد محصول: 15372
 • گواهینامه 80PLUS : Bronze
 • نوع پاور : نیمه ماژولار
 • قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر : Active PFC
 •  کانکتور 2 6 پین PCI-E : یک عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : چهار عدد
2,250,000 تومان

منبع تعذیه کامپیوتر مدل GP400A-ECO

کد محصول: 15369
 • گواهینامه 80PLUS : پایه

 • نوع پاور : غیر ماژولار

 • قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر : Active PFC

 • کانکتور 15 پین SATA : چهار عدد

 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد

1,580,000 تومان

منبع تغذیه گرین مدل GP350A-ECO Rev3.1

کد محصول: 15356
 • گواهینامه 80PLUS : پایه
 •  نوع پاور : غیر ماژولار
 • کانکتور 15 پین SATA : چهار عدد
1,350,000 تومان

منبع تعذیه کامپیوتر مدل GP300A-ECO

کد محصول: 15352
 • گواهینامه 80PLUS :پایه

 • نوع پاور : غیر ماژولار

 • قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر : Active PFC

 • کانکتور 15 پین SATA : چهار عدد

 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد

1,090,000 تومان

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP580A-EUD

کد محصول: 15399
 • گواهینامه 80PLUS : Bronze

 • نوع پاور : غیر ماژولار

 • قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر : Active PFC

 • کانکتور 2 6 پین PCI-E : دو عدد

 • کانکتور 15 پین SATA : شش عدد

تماس بگیرید

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP530A-EU

کد محصول: 15394
 • گواهینامه 80PLUS : پایه

 • نوع پاور : غیر ماژولار

 • قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر : Active PFC

 • کانکتور 2 6 پین PCI-E : یک عدد

 • کانکتور 15 پین SATA : چهار عدد

تماس بگیرید

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP380A-EUD

کد محصول: 15364
 • گواهینامه 80PLUS : Bronze

 • نوع پاور : غیر ماژولار

 • قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر : Active PFC

 • کانکتور 15 پین SATA : چهار عدد

تماس بگیرید

منبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل Smart Pro RGB 850W Bronze

کد محصول: 15431
 • گواهینامه 80PLUS : Bronze

 •  نوع پاور : کاملا ماژولار

 • قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر : Active PFC

 • کانکتور 2 6 پین PCI-E : چهار عدد

 • کانکتور 15 پین SATA : نه عدد

تماس بگیرید

منبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل iRGB PLUS 1000

کد محصول: 15428

گواهینامه Gold:80PLUS | نوع:کاملا ماژولار

کانکتور 2 6 پین PCI-E : شش عدد | کانکتور 15 پین SATA : یک عدد

تماس بگیرید